Subsidie van € 2000 voor energieadvies

(NB. de aanvraagtermijn voor deze subsidie is inmiddels verlopen)

Veel maatschappelijke organisaties hebben door de coronacrisis moeilijke perioden gehad. Door de stijging van de energielasten in 2022 kwam daar nog eens een hoge energierekening bovenop. De gemeente wil maatschappelijke organisaties stimuleren om energieadvies in te winnen om duurzaamheidsmaatregelen voor de toekomst te nemen. Zo kunnen zij hun energiekosten verlagen.

Subsidie à € 2000 voor een energieadvies

Maatschappelijke organisaties konden subsidie aanvragen voor de kosten van het inwinnen van energieadvies of – onderzoek. Door het energieadvies weten zij welke duurzaamheidsmaatregelen zij moeten nemen om de energiekosten omlaag te brengen.

Het inwinnen van energieadvies

Een goede onafhankelijke partij voor het inwinnen van energieadvies is Energie Zakelijk.

Voor 28 april 2023 aanvragen   

De subsidieaanvraag moest uiterlijk 28 april 2023 zijn ingediend. De aanvraagtermijn is inmiddels gesloten. Hieronder vermelden we de verplichtingen voor de aanvrager.

Verplichtingen subsidieontvanger

  • De aanvrager moet binnen 6 maanden na ontvangst van de subsidie een energieadvies of gelijksoortig onderzoek laten uitvoeren om advies in te winnen over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen om energiekosten in de toekomst te beperken.
  • Als het budget van € 2.000 dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld niet volledig wordt besteed, moet het resterende bedrag aan duurzaamheidsmaatregelen worden besteed. Dat geldt ook als er kortgeleden al een energieadvies of gelijksoortig onderzoek is uitgevoerd. In het geval er zicht is op nieuwbouw, kan de € 2.000 ook worden besteed aan kleine maatregelen om energie te besparen zolang de huidige accommodatie in gebruik is. 
  • De maatschappelijke organisatie moet uiterlijk 31 december 2023 via subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl laten weten hoe de € 2000 is besteed. Wat is de uitkomst van het energieadvies èn welke duurzaamheidsmaatregelen zijn of worden uitgevoerd? Een kort verslag hiervan is voldoende.

Heb je vragen?

Stuur een mail naar: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl