Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor MKB-bedrijven

Mkb-ondernemingen, die een groot deel aan energiekosten betalen in verhouding met hun totale omzet kunnen vanaf 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voorschot TEK naar 35% vanwege dalende energieprijzen

De Europese Commissie moet de TEK-regeling nog definitief goedkeuren. Deze goedkeuring wordt binnenkort verwacht. Als de regeling is goedgekeurd en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot. De hoogte van de TEK is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening van het voorschot is gebaseerd op de maximumprijzen voor gas en elektriciteit. De energieprijzen zullen in 2023 flink dalen, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico dat zij het voorschot achteraf terug moeten betalen. Dat is ongewenst. Om het risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage daarom aangepast van 50% naar 35%. Met dit percentage worden ondernemers op korte termijn toch nog voldoende gecompenseerd.

Informatie voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Op de genoemde websites is nog meer informatie te vinden over subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen.

Aanvragen van de Tegemoetkoming Energiekosten Mkb

De TEK moet tussen 21 maart 2023 en 2 oktober 2023 worden aangevraagd.