Verhalen

Energie besparen is een belangrijke stap naar een duurzame leefstijl. Iedereen kan direct beginnen met het verlagen van
zijn energierekening door energie besparing en isolatie van de woning.

Veel huiseigenaren denken soms onterecht dat hun woning al voldoende geïsoleerd is. Juist met isoleren is winst te
behalen. Het levert direct een lagere energierekening op, zeker met de huidige hoge gasprijzen. Energie die je niet
verbruikt, hoef je ook niet te betalen.

Tijdens de Betuwse Ondernemersdag op 14 juni 2022 in Kesteren deden heel wat ondernemers mee met het duurzaamheidsspel van de gemeente Neder-Betuwe.
Veel bedrijven verduurzamen als marketingstrategie. Voor de Dekker Groep uit IJzendoorn geldt dit niet. Bij elke beslissing die de onderneming in zand- en grindwinning neemt moeten mens, aarde en resultaat in balans zijn.
‘Groen’ is de rode draad door het werk van VDBH, voorheen Van de Bijl & Heierman. Het Groenbedrijf uit Opheusden vergroent dagelijks de buitenruimte in Midden-Nederland en duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. We spreken met directeur Andries Heierman.
GMB is een groot bedrijf in Opheusden en kiest bewust voor verduurzaming. In 2030 wil GMB 100% circulair werken. Hoe willen ze dit zo snel bereiken? We spreken met Tobias Stöcker, manager Duurzaamheid bij GMB.