Beleidsstukken

De gemeente Neder-Betuwe heeft diverse beleidsstukken vastgesteld over Duurzaamheid in Neder-Betuwe:

Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025

In de Klimaatnota beschrijft de gemeente de doelen die zij wil behalen op het gebied van duurzaamheid in de periode 2021-2025.

Uitvoeringsplan Klimaatnota 2021-2025

In het uitvoeringsplan Klimaatnota 2021-2025 beschrijft de gemeente op welke manier en met welke activiteiten zij de gestelde duurzaamheidsdoelen wil bereiken.

Transitievisie Warmte Neder-Betuwe 1.0

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente welke acties zij onderneemt om alle woningen in Neder-Betuwe van het aardgas los te koppelen.

Programmaplan Duurzaamheid Neder-Betuwe, juli 2022

Het programmaplan Duurzaamheid beschrijft op hoofdlijnen de inhoudelijke koers, de veranderaanpak en de organisatie van het Programma Duurzaamheid van de gemeente Neder-Betuwe.

Beleidskader Klimaatadaptatie Neder-Betuwe 2022-2027

Dit beleidskader Klimaatadaptatie en biedt een inhoudelijk en financieel overzicht van de projecten en plannen, die worden uitgevoerd om ons aan te passen aan het veranderende klimaat (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen).

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Neder-Betuwe 2022-2027

Bij het Beleidskader Klimaatadaptatie Neder-Betuwe hoort de 4-jarige Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Neder-Betuwe. Per speerpunt is in beeld gebracht welke maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Participatie over klimaatverandering

De gemeente heeft inwoners, ondernemers en jongeren gevraagd om mee te denken over klimaatverandering en aardgasvrij wonen en werken. Hieronder de resultaten van de participatie. De resultaten zijn verwerkt in de plannen van de gemeente.

Jongerenpeiling: Wat maakt Neder-Betuwe Future Proof?

Resultaten Vragenlijst ‘Wonen zonder aardgas’ 2021

Ontbijtsessie ondernemers