samen
de toekomst

Duurzaamheid in Neder-Betuwe

Ook in Neder-Betuwe werken we aan Duurzaamheid.
Wereldwijd, in Nederland en in Neder-Betuwe nemen we maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken. We moeten wel, want de gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme droogte, hitte of wateroverlast. Nu moeten we handelen.

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is de gemeente op verschillende terreinen actief:

Acties

Energie besparen

Subsidies

bekijk de mogelijkheden

Duurzame leefstijl

Aardgasvrij wonen

Klimaatverandering

Je kunt
zelf meer
doen dan
je denkt!

gelijk aan de slag!

Zwerfafval

Duurzame mobiliteit

Wind- en zonprojecten

Afvalinzameling Avri

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheidsplannen

De gemeente Neder-Betuwe heeft in diverse plannen beschreven
op welke manier zij de doelen voor duurzaamheid wil bereiken.

Bekijk de laatste verhalen