Afvalinzameling Avri

Avri haalt het afval op in de gemeenten Neder-Betuwe, Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze 8 gemeenten verzorgt Avri de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen. Samen met de gemeenten ontwikkelt Avri het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en verzorgt de voorlichting over afval. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop.

Website Avri

Op de website van Avri vind je alle informatie over de inzameling van de verschillende afvalstromen. Ook kun je hier zaken melden, zoals bijplaatsingen van afval naast (ondergrondse) containers of dumpingen.

Afvalcoaches Avri

De afvalcoaches vormen een brug tussen de inwoners van Rivierenland en Avri. De coaches informeren en ondersteunen inwoners bij het scheiden van afval en het aanbieden van afval. Dit doen zij door: voorlichting, huisbezoeken, straat- en wijkbezoeken, presentaties en excursies. Ook geven zij voorlichting op scholen met het project afvalvrije scholen. De afvalcoaches brengen bijplaatsingen van afval naast ondergrondse containers en afvaldumpingen in kaart en proberen dit soort dumpingen tegen te gaan.

Contact: 0345-585353 (Klantcontactcentrum Avri): vraag naar de afvalcoach òf stuur een mail naar: afvalcoach@avri.nl

Beheer openbare ruimte

Ook beheert Avri in opdracht van de gemeenten Neder-Betuwe (een deel van) de openbare ruimte in de gemeente. Denk hierbij aan het onderhouden van het groen, de wegen, de riolering en begraafplaatsen. 

Voor ondernemers

Avri is ook voor ondernemers actief op de markt van bedrijfsafval. Zelf afval brengen of afval laten inzamelen, er zijn duurzame oplossingen op maat voor elk bedrijf. Avri is faciliteert daarnaast activiteiten voor de commerciële bewerking en verwerking van afval en beheert en exploiteert het Grondstoffenpark Rivierenland.