Duurzaamheid in Neder-Betuwe

Ook in Neder-Betuwe werken we aan Duurzaamheid.

Wereldwijd, in Nederland en ook in Neder-Betuwe nemen we maatregelen om de uitstoot van CO₂ terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken. We moeten wel want de gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme droogte, hitte of wateroverlast. Nu moeten we handelen.

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is de gemeente op verschillende terreinen actief:

Energie besparen

Door energie besparen en isolatie kunnen we de energierekening flink omlaag brengen. Lees alle tips voor energiebesparende maatregelen en de mogelijkheden voor subsidies.  

Aardgasvrij wonen

Nieuwe woningen hebben al geen gasaansluiting meer en alle bestaande woningen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Hoe worden de woningen in Neder-Betuwe aardgasvrij?

Duurzaam ondernemen

ESR Zakelijk helpt ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. Er zijn ook veel subsidiemogelijkheden. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Wind & Zon

Voor alle huishoudens en bedrijven is straks energie nodig uit duurzame bronnen en daarvan is er nu nog niet genoeg, er moet meer duurzame energie worden opgewekt met wind- en zonneparken.

Klimaatadaptatie & Biodiversiteit

Door klimaatverandering krijgen we te maken met droogte, overstromingen en andere natuurrampen. Flora en fauna worden bedreigd of sterven uit. Wat kunnen we doen?

Afval, zwerfafval & Recycling

In onze consumptiemaatschappij gebruiken we allerlei grondstoffen voor voeding, kleding, vervoer, wonen, werken en leefstijl. Grondstoffen hergebruiken, consuminderen en geen afval in de natuur.

Duurzame mobiliteit

Door elektrisch rijden en vaker de fiets te pakken brengen we de CO2 uitstoot van het verkeer omlaag.