Inzameling luier- en incontinentiemateriaal

Inzameling luier- en incontinentiemateriaal

Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vanaf 1 januari 2022 gebruikte luiers- en incontinentiemateriaal in een speciale verzamelcontainer weggooien. Het incontinentiemateriaal en de luiers hoeven dan niet meer bij het restafval, maar gaan in speciale zakken in de container. Dit is een enorme verbetering voor het milieu.

Locaties van de containers voor incontinentiemateriaal en luiers

 • Nabij Dalwagen 16, Dodewaard
 • Wilhelminalaan 46, Dodewaard
 • Ooiisestraat, Echteld
 • Keizerstraat 40, IJzerdoorn
 • Meester N.J. van Riemsdijkstraat 22, Kesteren
 • Joost van den Vondelstraat 1, Kesteren
 • 44 R-I-straat tegenover nummer 2b, Ochten
 • Ter hoogte van Mariahof 5, Ochten
 • Fazantstraat t.h.v. nr. 25, Opheusden
 • Dr. G. van Empelstraat nabij nr. 7, Opheusden

De containers staan op centrale locaties en zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Wat wel en wat niet in de container?

In de container mogen alleen gebruikte luiers en incontinentiemateriaal. Andere materialen zoals washandjes, latex handschoenen, zalfpotjes, tubes, stomazakken, bed-onderleggers of maandverband horen bij het restafval. Deze producten kunnen niet worden gerecycled. Kijk op de website van Avri voor meer informatie.

Speciale afvalzakken

Voor het weggooien zijn speciale inzamelzakken nodig. De inzamelzakken zijn 30 liter en gratis verkrijgbaar bij:

 • Gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden
 • ETOS, Dorpsstraat 2, Opheusden
 • Apotheek De Linge , Dokter G. van Empelstraat 17, Opheusden
 • Apotheek De Bongerd, Hoofdstraat 2, Kesteren
 • DA Drogisterij, Nedereindsestraat 11 A, Kesteren
 • MCD supermarkt, Dokter M. van Drielplein 1, Ochten
 • Apotheek De Bongerd, Burgemeester H. Houtkoperlaan 3, Ochten
 • COOP, Molenpad 1, Dodewaard
 • Apotheek De Linge, Dalwagen 29b, Dodewaard

Afvalpas

De container gaat open met de (rest)afvalpas.

Geen afvalpas? Ook inwoners zonder afvalpas kunnen van de containers gebruikmaken door de pas aan te vragen bij Avri.

Kosten
Het gebruik van deze containers wordt voor de inwoners van de gemeente verrekend via de afvalstoffenheffing. In Neder-Betuwe betalen  inwoners ook een bedrag van ongeveer € 0,50 per inworp. Dit is op dezelfde manier geregeld als bij restafval. Elke inworp wordt geregistreerd en is terug te zien in de restafvalteller van BSR.

Ondersteuning

Inwoners die niet in staat zijn om hun afval zelf naar de container te brengen en niemand hebben om te helpen kunnen contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente.

Verwerking en recycling van het incontinentiemateriaal en de luiers 

Van luiers en ander incontinentiemateriaal kan het plastic worden hergebruikt tot korrels voor nieuwe plastic producten. Ook komt er biogas vrij dat wordt omgezet in warmte. Zo houden we steeds minder restafval over. Een bloempot gemaakt van luiermateriaal, dat is winst voor het milieu.

Meer informatie

Kijk op de website van Avri voor meer informatie over de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal.

Andere mogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking

 1. Verzamelcontainer voor luier- en incontinentiemateriaal

In elke kern staat één of staan twee speciale containers voor luier- en incontinentiemateriaal. Het heeft de voorkeur om het luiermateriaal hierin weg te gooien. Kosten per inworp ongeveer € 0,50.

 1. Restafvalcontainer

Als u uw incontinentieafval niet in de speciale container kunt inwerpen. Omdat dit voor u te ver lopen is, mag u uw luier- en incontinentieafval ook in de restafvalcontainer doen. Gebruik wel de speciale afvalzak voor luier- en incontinentiemateriaal, anders wordt het materiaal niet goed gescheiden van het restafval. Kosten per inworp ongeveer € 1,00.

 1. Zorgcontainer

Als u lichamelijk niet in staat bent om zelf uw afval naar de container te brengen en ook niemand heeft om u te helpen, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente om een zorgcontainer aan te vragen. Het Wmo-loket toetst of u voor een zorgcontainer in aanmerking komt. De zorgcontainer wordt regelmatig door Avri thuis afgehaald.