Wind- en zonprojecten in Neder-Betuwe

Begin 2019 hebben twee initiatiefnemers een voorstel ingediend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. Het initiatief ligt zowel binnen het grondgebied van Neder-Betuwe, als van Overbetuwe. Om deze reden werken beide gemeenten samen. De gemeenten willen aan de slag met windenergie, maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden, zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen meepraten en deelnemen in het project. Draagvlak voor het project is belangrijk voor gemeenten en initiatiefnemers.

Daarnaast worden de effecten van het windpark in beeld gebracht.

Door de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over het windpark Delfzijl mogen de huidige landelijke windturbinenormen niet gebruikt worden totdat een milieubeoordeling is gemaakt van deze normen. De ontwikkeling van Windpark Midden-Betuwe staat nu stil in afwachting van de  vaststelling van de (nieuwe) landelijke normen.

In het gebied langs de A15 nabij Echteld en Lienden onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een zonnepark en een windpark. We noemen deze verschillende initiatieven samen ‘Energiepark Echteld Lienden’. Vattenfall wil zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren, dat betekent dat iedereen moet kunnen meedoen en meeprofiteren. Vattenfall werkt hiervoor samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden.

In Echteld ontwikkelt Vattenfall Zonneweide Spoorstraat. Zonneweide Spoorstraat produceert straks net zoveel stroom als het gemiddelde energieverbruik van alle huishoudens in Echteld en een deel van de bedrijven. Inwoners van Echteld zien de zonnepanelen niet vanuit hun woning, maar kunnen er wel van profiteren. Zij kunnen zich namelijk als eerste inschrijven voor verschillende lokale voordelen en zo meedelen in de opbrengst van het zonnepark. Daarna is het de beurt aan overige inwoners van de gemeente Neder-Betuwe.

Foto: Bovenaanzicht Zonnepark Spoorstraat in Echteld

Zonnepark Hemmen is een initiatief van Zonnepark Hemmen B.V. Het beoogde zonnepark zal worden aangelegd op Landgoed Hemmen. De geplande locatie van het Zonnepark Hemmen is tussen de A15/Betuwelijn en de spoorlijn Tiel-Arnhem. Op het perceel van 10 ha kunnen 31.000 zonnepanelen worden geplaatst. Het perceel bestaat nu uit grasland. Met de opbrengst van Zonnepark Hemmen kunnen ongeveer 3.200 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.

Zonnepark Medel ligt in het buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe, ten noorden van de A15 bij op- en afrit 34 Echteld. Het zonnepark ligt in een vrij industriële omgeving. Aan de noordzijde van het plangebied loopt de rivier de Linge en aan de oostzijde van het plangebied ligt landgoed Lingewaard. Het zonnepark wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast met ruime natuurvriendelijke oevers en een grondwal. Het zonnepark levert sinds november 2021 de eerste duurzame stroom.

Foto: Zonnepark Medel bij Echteld