Veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen

Waarom moeten alle woningen en bedrijven van het aardgas af?

Door opwarming van de aarde krijgen we te maken met extreme natuurverschijnselen, zoals hitte, droogte, extreme regenbuien, overstromingen en orkanen. De oorzaak ligt voor een groot deel bij het gebruik van fossiele brandstoffen, hierdoor wordt het broeigas CO₂ uitgestoten. Om nog grotere opwarming tegen te gaan moeten we wereldwijd de uitstoot van CO₂ verminderen.

Wereldwijd: het Klimaatakkoord

In 2015 hebben 195 landen het Klimaatakkoord afgesloten om de uitstoot van CO₂ te verminderen. Dit doen zij door zelf minder energie te verbruiken én door over te gaan van het gebruik van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen. We moeten nú handelen.

Nationaal klimaatakkoord

Nederland heeft de internationale afspraken vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Dat betekent dat een kwart van de woningen in 2030 van het aardgas af moet. In 2050 zijn alle woningen aardgasvrij. Daar moeten we samen voor zorgen.

Energie uit duurzame bronnen

De ‘Energietransitie’ is de overgang van het gebruik van fossiele brandstof (zoals aardgas, steenkool, benzine en olie) naar duurzame energie (zoals zon- en windenergie). Voor alle huishoudens en bedrijven is straks energie nodig uit duurzame bronnen en daarvan is er nu nog niet genoeg. We gaan meer duurzame energie opwekken. Nu wordt al gekeken op welke locaties mogelijkheden zijn voor de aanleg van zonneparken en windparken in de regio en in Neder-Betuwe.

Duurzame bronnen (CO2-arm)

Aan wat voor soorten energie moet je denken als het gaat over duurzame bronnen?

Aan wat voor soorten energie moet je denken als het gaat over duurzame bronnen?

Transitievisie Warmte Neder-Betuwe 1.0

Op 9 december heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte 1.0 voor Neder-Betuwe vastgesteld. Alle gemeenten in Nederland maken een plan om woningen aardgasvrij te maken, dit plan heet de Transitievisie Warmte. Deze visie wordt geschreven in opdracht vanuit de Rijksoverheid. In de Transitievisie Warmte staat op hoofdlijnen welke wijken vóór 2030 van het aardgasnet worden afgesloten en welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijken kansrijk zijn.

Plan van aanpak per wijk of buurt

Woningeigenaren en huurders zullen omschakelen van aardgas naar duurzame energie. Neder-Betuwe heeft een landelijk karakter met een grote verspreiding van huizen en relatief veel vrijstaande woningen. Gezamenlijke oplossingen, zoals een warmtenet van een hele wijk liggen daarom niet zo voor de hand. Voor een wijk of gebied wordt afgewogen welke nieuwe warmtevoorziening geschikt is. Daarbij wordt rekening gehouden met technische factoren én de betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Wanneer gaat mijn woning van het aardgas af?

In de Transitievisie Warmte Neder-Betuwe staat op hoofdlijnen welke wijken en gebieden vóór 2030 van het aardgasnet worden afgesloten en welke duurzame alternatieven voor aardgas in die buurt kansrijk zijn. Er is een globale planning gemaakt zodat iedere inwoner weet wanneer zijn wijk of gebied ongeveer aan de beurt is. Deze planning wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In 2050 moeten alle woningen in Neder-Betuwe uiteindelijk van het gas af zijn.

Hoe word ik geïnformeerd over het aardgasvrij maken van mijn wijk of buurt?

Als je straat, buurt of wijk aan de beurt is, informeren wij je met een bewonersbrief, via de website en via gemeentenieuws. Actuele en belangrijke informatie zetten we ook op onze website. Vooraf en tijdens het proces gaan we met woningeigenaren in gesprek om samen de mogelijkheden en oplossingen te verkennen, af te wegen én keuzes te maken.

Huurwoningen

De communicatie naar huurders gaat via de woningcorporatie. De woningcorporatie informeert huurders vroegtijdig over de planning en uitvoering.

Hoe gaan we zonder aardgas koken en onze woning verwarmen?

Elektrisch koken en verwarmen

De woningen in Neder-Betuwe zullen gefaseerd overgaan van energie uit aardgas naar energie uit duurzame bronnen. We gaan over naar elektrisch koken en verwarmen. Naar verwachting wordt het verschil tussen aardgas- en stroomprijzen groter, waardoor elektrisch koken en verwarmen nog gunstiger wordt dan nu al het geval is. Je kunt bijvoorbeeld koken op een inductiekookplaat, je water verwarmen met een warmtecollector en zonnepanelen op je dak plaatsen om zelf de benodigde energie op te wekken.

Energie uit duurzame bronnen

De overgang van het gebruik van fossiele brandstof (zoals aardgas, steenkool, benzine en olie) naar duurzame energie (zoals zon- en windenergie) heet de ‘Energietransitie’. Voor alle huishoudens en bedrijven is straks energie nodig uit duurzame bronnen en daarvan is er nu nog niet genoeg. We moeten meer duurzame energie opwekken. We kijken nu al op welke locaties mogelijkheden zijn voor de aanleg van zonneparken en windparken in de regio en in Neder-Betuwe om alle huishoudens straks van duurzame energie te kunnen voorzien.

Duurzame bronnen (CO2-arm)

Aan wat voor soorten energie moet je denken als het gaat over duurzame bronnen?

 • zonne-energie
 • windenergie op land
 • windenergie op zee
 • bio-energie
 • aardwarmte
 • restwarmte
 • waterkracht

Wat zijn alternatieve duurzame energiebronnen van aardgas?

Met de Transitievisie Warmte maken we een inschatting welke vormen mogelijk geschikt zijn in Neder-Betuwe.

Alternatieve duurzame energiebronnen: 

 1. Collectieve warmte: thermische energie uit oppervlaktewater, afval- of drinkwater, warmte- en koudeopslagbron (WKO-bron), aardwarmte (diepe geothermie) en warmte met biomassa als brandstof;
 2. Individuele warmte: all-electric, elektrische warmtepomp (all-electric) en infraroodpanelen (all-electric);
 3. Hernieuwbaar gas: hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp, biogas en groen gas.

Kernenergie is geen duurzame energiebron

Kernenergie is geen hernieuwbare bron en dus geen duurzaam alternatief voor aardgas. Het is wel een energiebron waarbij geen CO₂ ontstaat bij de opwekking van elektriciteit (net als bij windmolens en zonnepanelen). Ook de restwarmte van kernenergie kunnen we hergebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven in de buurt.

Waterstof nu nog geen alternatief voor aardgas

Waterstof is een zogenaamde energiedrager. Door elektriciteit kan water worden gesplitst in zuurstof en waterstof. Dit kost natuurlijk wel energie (stroom), die ook moet worden opgewekt. Bij dit proces ontstaat ook een behoorlijk energieverlies in de vorm van restwarmte. Deze restwarmte kan eventueel weer als warmtebron worden ingezet voor de verwarming van gebouwen. Zoals het er nu voor staat wordt waterstof op grotere schaal geen alternatief voor aardgas (om te verbranden in een CV-ketel of gasfornuis).

Wie beslist over de keuze van een alternatief voor gas?

De gemeenteraad geeft de voorkeur van duurzame alternatieven aan

In het uitvoeringsplan (dat in de loop van 2022 wordt gemaakt) wordt voor elke wijk, buurt of gebied een specifieke aanpak en een technisch alternatief voor aardgas omschreven. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welk alternatief voor gas de voorkeur heeft per gebied. Betaalbaarheid en wooncomfort zijn bij deze keuze belangrijk.

Je beslist uiteindelijk zelf

De gemeente probeert de goedkoopste oplossing voor iedere inwoner te vinden. Samen zorgen we ervoor dat het duurzame alternatief betaalbaar wordt (en blijft). Zelfs als er een collectieve aansluitingsmogelijkheid komt – in de vorm van een warmtenet – dan blijf jij als woningeigenaar uiteindelijk degene die de beslissing neemt. Ook als je voor een duurdere vorm van verwarmen kiest.

Welke invloed hebben bewoners in het proces?

Inwoners kunnen in het proces hun wensen kenbaar maken. Als woningeigenaar besluit je uiteraard zelf naar welk duurzaam energiebron je overstapt. Als je samen met anderen een Vereniging van Eigenaren vormt, ben je natuurlijk ook afhankelijk van wat andere leden van de VVE willen.

Huurwoningen

De communicatie naar huurders gaat via de woningcorporatie. De woningcorporatie informeert huurders vroegtijdig over de planning en uitvoering.

Kan ik nu al iets doen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen?

‘Zet in op energie besparen en isoleren’

Energie besparen en isoleren verdienen zich snel terug

Als voorbereiding op een aardgasvrije woning kun je nu al belangrijke stappen zetten met energiebesparing en isolatie van je woning. Door deze maatregelen gaat de energierekening flink omlaag. Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen.

Huiseigenaren denken soms onterecht dat hun woning al voldoende geïsoleerd is. Juist met isoleren is winst te behalen. Isolatie levert direct een lagere energierekening op, zeker met de huidige hoge gasprijzen. Het roer hoeft niet ineens helemaal om. Maak een duurzame keuze op natuurlijke momenten, zoals bij een verbouwing of wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is. Je kunt dan de eerste of een volgende stap zetten naar aardgasvrij wonen.

Energieloket Neder-Betuwe helpt bij verduurzamen en energie besparen

De gemeente ondersteunt inwoners via het Energieloket Neder-Betuwe. Woningeigenaren krijgen hier onafhankelijk en betrouwbaar advies over energie besparen, isolatiemaatregelen, duurzaamheidsleningen, subsidies en collectieve inkoopacties.

Huurders kunnen hier ook terecht voor tips over energiebesparing. Het (beter) isoleren van de huurwoning is een taak van de woningcorporatie of particuliere verhuurder.

Wat gaat aardgasvrij wonen mij kosten?

Hoogte van de kosten is afhankelijk van type en staat van je woning

Hoe hoog de kosten zijn om van het aardgas af te gaan is afhankelijk van het type woning, de huidige manier van verwarmen en de huidige isolatie. Woon je bijvoorbeeld in een goed geïsoleerd huis, dan gaat het om andere bedragen dan een slecht geïsoleerde woning waar de warmte op veel plekken weg lekt. Toch is nu al duidelijk dat het aanpassen van de woning en het overstappen naar een andere manier van verwarmen in de meeste gevallen duizenden tot tienduizenden euro’s per woning gaat kosten. Een deel van deze investering zal zich echter terugverdienen. Zeker als in de toekomst de gasprijzen nog meer stijgen, levert isoleren meer op dan geld op de bank laten staan.

Energie besparen en isoleren verdienen zich snel terug

Als voorbereiding op een aardgasvrije woning kun je nu al belangrijke stappen zetten met energiebesparing en isolatie van je woning. Door deze maatregelen gaat de energierekening flink omlaag. Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen.

Huiseigenaren denken soms onterecht dat hun woning al voldoende geïsoleerd is. Juist met isoleren is winst te behalen. Isolatie levert direct een lagere energierekening op, zeker met de huidige hoge gasprijzen. Het roer hoeft niet ineens helemaal om. Maak een duurzame keuze op natuurlijke momenten, zoals bij een verbouwing of wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is. Je kunt dan de eerste of een volgende stap zetten naar aardgasvrij wonen.

Energieloket Neder-Betuwe helpt bij verduurzamen en energie besparen

De gemeente ondersteunt inwoners via het Energieloket Neder-Betuwe. Woningeigenaren krijgen hier onafhankelijk en betrouwbaar advies over energie besparen, isolatiemaatregelen, duurzaamheidsleningen, subsidies en collectieve inkoopacties.

Huurders kunnen hier ook terecht voor tips over energiebesparing. Het (beter) isoleren van de huurwoning is een taak van de woningcorporatie of particuliere verhuurder.

Gaat mijn huur straks omhoog?

Wanneer de woningcorporatie maatregelen treft, kan er sprake zijn van een huurverhoging. In de regel zal de huurverhoging nooit hoger zijn, dan de kostenbesparing op de energierekening.

Kan ik een duurzaamheidslening of subsidies aanvragen?

Veel inwoners willen hun woning verduurzamen door isolatie aan te brengen, zonnepanelen op het dak te leggen of een warmtepomp aan te schaffen. Door je woning te verduurzamen lever je een bijdrage aan het tegengaan van de huidige klimaatverandering, je woning krijgt een comfortabel binnenklimaat en je hebt een lagere energierekening. Verduurzamen brengt veel voordelen met zich mee.

Toekomstbestendig Wonen Lening Neder-Betuwe

Je woning isoleren, zonnepanelen op het dak, de aanschaf van een warmtepomp en andere duurzame investeringen zijn echter niet goedkoop. Niet iedereen heeft het geld hiervoor op de plank liggen. Het is vaak mogelijk om een Toekomstbestendig Wonen Lening af te sluiten voor deze duurzame investeringen tegen goede voorwaarden met een bijzonder laag rentetarief. Je kunt de lening inzetten om je gehele woning aardgasvrij gereed te maken.

Energieloket Neder-Betuwe helpt bij verduurzamen en energie besparen

De gemeente ondersteunt inwoners via het Energieloket Neder-Betuwe. Woningeigenaren krijgen hier onafhankelijk en betrouwbaar advies over energie besparen, isolatiemaatregelen, duurzaamheidsleningen, subsidies en collectieve inkoopacties.

Huurders kunnen hier ook terecht voor tips over energiebesparing. Het (beter) isoleren van de huurwoning is een taak van de woningcorporatie of particuliere verhuurder.

Collectieve Inkoopacties

Regelmatig biedt de gemeente samen met het Energieloket Neder-Betuwe en Winst uit je woning collectieve inkoopacties aan. Als je meedoet met deze Collectieve Inkoopacties wordt je ondersteund bij het aanvragen van subsidies van de Rijksoverheid. De gemeente kondigt de Collectieve Inkoopacties aan via de website en in Gemeentenieuws.

Op dit moment biedt de Rijksoverheid subsidie voor verschillende maatregelen. Bekendste is de isolatiesubsidie (alles begint altijd met isoleren van de woning). Intussen is er subsidie voor hybride warmtepompen waarmee je slechts nog 10 tot 20% gas gebruikt. Dit is een prima tussenvorm op weg naar gasvrije woningen. Neem contact op met het Energieloket Neder-Betuwe voor meer informatie (zie hierboven).

Subsidies van de Rijksoverheid
Gaan bedrijven en instellingen ook van het aardgas af?

In 2050 zijn ook alle bedrijven van aardgas af

Ook bedrijven en instellingen moeten uiterlijk 2050 van het aardgas af. Het is moeilijk te zeggen wat elk bedrijf aan aardgas verbruikt, maar ook het bedrijfsleven moet energiebesparende maatregelen treffen. Bedrijven worden ook gefaseerd van het aardgas afgekoppeld.

Hoeveel aardgas verbruikt het bedrijfsleven in Neder-Betuwe?

 • 1,4 miljoen m³ aardgas in de landbouw
 • 11,7 miljoen m³ aardgas in de industrie
 • 2,7 miljoen m³  aardgas in de commerciële dienstverlening
 • 0,8 miljoen m³ aardgas in de publieke dienstverlening

(Bron: Klimaatmonitor)

In Duitsland en sommige andere Europese landen gaan ze juist op het aardgas, terwijl wij in Nederland van het aardgas af gaan. Hoe zit dat?

Duitsland heeft met de bouw van heel veel windmolens, de zogenaamde ’Energiewende’ flink vooruitgang geboekt. Echter in Duitsland wordt ook nog veel energie opgewekt met het enorm vervuilende bruinkool. Aardgas is voor hen een tussenstap. Zo heeft elk land zijn eigen ‘Energiestrategie’.

Wereldwijd: het Klimaatakkoord

In 2015 hebben 195 landen het Klimaatakkoord afgesloten om de uitstoot van CO₂ te verminderen. Dit doen zij door zelf minder energie te verbruiken én door over te gaan van het gebruik van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen. Ook Duitsland heeft het wereldwijde Klimaatakkoord getekend en is via de eigen energiestrategie bezig om de gestelde doelen te behalen en de CO₂ uitstoot in Duitsland terug te dringen.

Nationaal klimaatakkoord

Nederland heeft de internationale afspraken vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Dat betekent dat een kwart van de woningen in 2030 van het aardgas af moet. In 2050 zijn alle woningen aardgasvrij.

Niet gevonden wat je zocht?