Alles wat Dekker Groep doet, heeft met duurzaamheid te maken

‘We laten het mooier achter’

Veel bedrijven verduurzamen als marketingstrategie. Voor de Dekker Groep uit IJzendoorn geldt dit niet. Bij elke beslissing die de onderneming in zand- en grindwinning neemt moeten mens, aarde en resultaat in balans zijn. Richard van den Berg, directeur Landschapsontwikkeling bij de Dekker Groep, vertelt meer over de doelen die inmiddels zijn bereikt en toekomstige ontwikkelingen.

Foto Richard van den Berg

De Dekker Groep, wat is dat voor bedrijf?
‘Dekker is een familiebedrijf, de vierde generatie staat nu aan het roer. We winnen al ruim honderd jaar lang zand, grind en klei voor met name de bouw. Om beton te maken heb je naast cement en water, ook zand en grind nodig. Deze grondstoffen vind je in Nederland en omliggende landen vooral langs de grote rivieren. Bij de kleiwinning graven we eerst een weiland af. De bovenste laag is meestal klei, dit verkopen we aan de baksteenindustrie of er worden dijken mee verzwaard. Daarna zuigen we het zand en grind met een zandzuiger uit de bodem en pompen het naar een drijvende fabriek, waar we het schoonmaken, sorteren en drogen. Het zand en grind brengen we op een relatief duurzame manier per schip naar de betonmortelcentrales naar onze klanten. Gelukkig hebben we in Nederland een fantastisch vaarnetwerk.’

Op welke manier speelt duurzaamheid een rol in jullie bedrijfsvoering?
‘Bij alles wat we doen speelt duurzaamheid een grote rol. Als we klei, zand en grind winnen, leggen we daarna enorme oppervlaktes nieuwe natuur aan. Bij alle partijen, die iets met zo’n gebied te maken hebben, inventariseren we de wensen. We nemen de belangen van bestuurders, ambtenaren, natuurbeheerorganisaties, maatschappelijke organisaties, milieuwerkgroepen, stakeholders en bewoners zoveel mogelijk mee. We proberen een gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende diersoorten, bijvoorbeeld voor steltlopers door ondiepe vooroevers aan te leggen en voor bepaalde vissoorten door plekken te maken waar het water sneller stroomt. We houden rekening met de kleinste insecten tot de grootste zoogdieren.

We financieren dit door een deel van de opbrengst van de delfstofwinning weer in het gebied zelf te investeren. Agrarische uiterwaarden veranderen we zo in waterrijke natuur met volop kansen voor recreatie, biodiversiteit, hoogwaterveiligheid en energietransitie. We laten het mooier achter.

Duurzame relaties
‘Duurzaam ondernemen betekent voor ons meer dan alleen schone energie opwekken. We transformeren grote gebieden en een project kan soms wel tien tot vijftien jaar duren, terwijl we bezig zijn om vergunningen te krijgen en belangen tegen elkaar af te wegen. Al die tijd werken we samen met andere partijen, die relaties zijn belangrijk voor ons. Even een goede deal voor het bedrijf binnenhalen, ten koste van een andere partij, is niet onze manier. We willen goede relaties onderhouden voor langere termijn. Dat is ook duurzaam ondernemen.’

Zonne-energie
‘Bij Zwolle hebben we samen met Groenleven, een zonnepark ter grootte van veertig voetbal-velden aangelegd, op het water. Groenleven deed de investering en de exploitatie, Dekker leverde de ruimte en bepaalde het kader. Daarbij draaide het niet alleen om het opwekken van zoveel mogelijk zonne-energie, maar is er ook ruimte gemaakt voor natuuroevers langs de randen van het meer.’

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor jullie?
‘De eigenaren van Dekker Groep zijn twee zussen, die veel oog hebben voor het toevoegen van maatschappelijke waarde naast financieel resultaat. Duurzaamheid wordt gedragen door de top van het bedrijf, maar ook door de medewerkers. Het zit min of meer in de genen van het bedrijf en in het hart van de medewerkers. Er zijn mensen die hier bewust solliciteren, omdat deze visie hen aanspreekt. Duurzaam ondernemen is daarnaast ook noodzaak. Als we het niet doen, krijgen we geen nieuwe vergunningen, zo simpel is dat.’

People, planet en profit
‘ Duurzaamheid zit hem ook in hóe we werken. Investeren in medewerkers, het verbeteren van het milieu en het verrijken van de leefomgeving zijn onze drie pijlers. Bij elke beslissing die we maken, wegen we de impact op mens, aarde en resultaat. Als de balans klopt, dan weten we dat we een goed besluit nemen. Natuurlijk moet het bedrijf omzet draaien, anders is er geen continuïteit. Toch speelt het milieu een net zo belangrijke rol. Als we alleen voor maximale winst zouden gaan, komt het op termijn niet goed. Onze bedrijfsvoering moet toekomstbestendig zijn.’

Foto kantoor Dekker Groep

Hoe houden jullie die balans dan in de gaten?
‘In ons bedrijf zijn we bezig met ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. We hebben een MVO-stuurgroep, MVO-ambassadeurs en eindverantwoordelijken per activiteit. In de MVO-stuurgroep bespreken we onze doelen en de resultaten. We hebben het over zaken, zoals afval. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als bedrijf minder afval produceren? Vinden we het normaal dat er vijftien keer per dag een leverancier aan de deur staat met onderdelen in dozen vol piepschuimbolletjes? Kunnen we die onderdelen niet in één keer bestellen? Waarom die producten niet in kratten laten aanvoeren? Zo bespreken we of ons inkoopbeleid ook maatschappelijk verantwoord is. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is goed voor duurzaamheid, maar levert soms meer op. We wilden bijvoorbeeld in 2021 onze CO₂-uitstoot met 80% verminderen. En dat is gelukt. Het gaat om drieënhalf miljoen liter dieselolie per jaar, die we besparen. Bedenk eens, met de huidige brandstofprijzen, wat dat financieel oplevert. Duurzaam ondernemen is de hoofddoelstelling, maar dit is toch een fijne bijkomstigheid.

80% van jullie CO₂-uitstoot verminderen! Hoe hebben jullie dát voor elkaar gekregen?
‘Bij de bouw van sommige drijvende fabrieken werd destijds alleen gekeken naar de productiecapaciteit en de kwaliteit, er werd nog niet gelet op het energieverbruik. Onze afdeling research en development heeft nu met een energiebril op naar de processen gekeken. Het zand werd bijvoorbeeld een flink eind naar boven gepompt, waarna het weer naar beneden viel door verschillende zeven. Hier ging veel onnodige energie mee verloren, door dit proces aan te passen besparen we al enorm veel.’

Doen jullie daarnaast nog meer aan duurzaamheid?
‘Jazeker. Het dak van ons bedrijfsgebouw ligt vol met zonnepanelen. De bakstenen die gebruikt zijn bij de bouw van ons pand komen uit ons eigen rivierengebied. We koelen en verwarmen de ruimten door een warmtepomp en vloerverwarming. Vroeger verwarmden we de complete werk- en opslagplaats. Onzin natuurlijk. Nu staat de kachel alleen aan waar onze mensen daadwerkelijk aan het werk zijn. Op het parkeerterrein staan heel veel laadpalen, onze bedrijfswagens rijden deels op waterstof en deels elektrisch. De tuin is aangelegd met groene planten, die hier thuishoren en het goed doen. De wadi wil ik ook even noemen, hier kan al het water van het dak van het kantoor en het parkeerterrein in wegzinken. Zo houden we het grondwater op peil. Je kunt het regenwater wel rechtstreeks de Waal in laten stromen, maar nu heeft de tuin er tenminste ook nog iets aan. Dat is heel waardevol in deze droge tijden.’

Kijken jullie ook naar de toekomst?
‘Dekker heeft als einddoel het sluiten van de natuurlijke kringloop, dat betekent volledig hernieuwbare energie (emissievrij) en toewerken naar 100% herbruikbaarheid van materialen. We hangen niet lui achterover nu we de eerste grote mijlpaal hebben bereikt. We hebben alweer nieuwe doelen geformuleerd  en zijn klaar om de volgende stap te zetten. Onze focus ligt nu op het verduurzamen van de logistiek: ons scheepvaartbedrijf. We blijven continu alert op nieuwe ontwikkelingen.’

Heb je tips voor andere ondernemers die willen verduurzamen?
Ik denk dat het belangrijk is dat ondernemers zich bewust worden dat verduurzamen niet alleen goed is voor de aarde, maar ook voor de portemonnee. Op lange termijn is het echt een verstandige keuze voor je bedrijf. Kijk niet alleen naar jaarresultaten, maar ook naar de toekomst. Als je wilt verduurzamen, doe dat dan met mensen die enthousiast zijn over het onderwerp, mensen met een groen hart. Dan kun je een heel eind komen.’