Activiteitenkalender Duurzaamheid in de Oranjebuurt

Zomer 2024

Kennismaken met de Oranjebuurt door een buurtwandeling met de bewoners, een  enquête en een architectuurrondleiding. We willen ook de koplopersgroep samenstellen.

datum en tijd Verspreiding Nieuwsbrief

datum en tijd  Buurtwandeling in de Oranjebuurt

datum en tijd Aanmeldingen voor koplopersgroep

Najaar /winter 2024

Samen met de koplopersgroep en andere buurtbewoners ontwerpen we duurzame oplossingen voor en door de buurt. Daarnaast gaan we de diepte in over de huidige kwaliteiten van de woningen en de buurt.

Voorjaar/zomer 2025

Van denken naar doen! Met de koplopersgroep bereiden we een uitvraag voor verduurzaming naar de markt voor.